10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
UYMS'16 - Çanakkale (24-25-26 Ekim 2016)

Program

  24 Ekim 2016 PAZARTESİ
8:00-9:00 Kayıt
9:00-9:30 Açılış
9:30-9:45 Ara
09:45-11:05 Oturum 1: Yazılım Mühendisliği Eğitimi Oturum 2: Çevik Yazılım Geliştirme Oturum 3: Yazılım Test Mühendisliği Alt Alanı
Murat Paşa Uysal. Yazılım Mühendisliğinde Proje Tabanlı ve Proje Destekli Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarı ve Ürün Performansına Etkileri Özgür Kızılay and Yuşa Öz. Bir Gömülü Yazılım Bileşeninde Birim Testlerin Google Birim Test Aracı’yla Ana Sistemde Yürütülmesi Mehmet Kose and Alper Sen. Çok İş Parçacıklı Java Programları için Mutasyon Testi
Şafak Çoban, Erkan Uçar, Oumout Chouseinoglou, Cüneyt Sevgi and Murat Caner Testik. Yazılım Geliştirme Takımlarının Bulut Üstünden Yazılım Geliştirme Eğilimlerinin İncelenmesi Alper Mermer and Berna Gokce. Cok Katmanli Test Otomasyonu ve Cevik Yazilim Test Sureclerinde Sorumluluk Dagilimi Vahid Garousi, Kadir Herkiloğlu, Adem ÇaĞlar, Aydın Akkaya, Kemal Ergezer, Onur Sertel and Serap İdİnak, Test yöneticileri tarafından algılandığı şekliyle yazılım hata raporlarının kalitesi: endüstriyel bir vaka çalışması
Emre Olca, Ahmet Emrah Orhun and Berkem Toros Dalak. IBM BLUEMIX Bulut Platformunun Yazılım Mühendisliği Öğrenci Projelerinde Kullanımı Ferhat Şükrü Rende, Gültekin Bütün and Şamil Karahan. Derin Öğrenme Algoritmalarında Model Testleri:Derin Testler Uğur Yilmaz and Ömer Faruk Moralıoğlu. Gömülü Yazılım Testinde Farklı bir Yaklaşım: ScalaTest ile Test Otomasyon Aracı
Murat Karakaya and Ali Yazıcı. Yazılım Mühendisliği Alanında Yayımlanan Tez ve Makalelerin SWEBOK a göre Değerlendirilmesi ve Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Projelerinin İyileştirilmesi için Öneriler    
11:05-11:20 Ara
11:20-12:40 Oturum 4: Yazılım Mimarisi, Yazılım Çerçeveleri ve Desenleri Oturum 5: Süreç Modelleme Oturum 6: Yazılım Test Mühendisliği Alt Alanı
Dilek Küçük and Turan Demirci. Enerji İzleme Yazılımları için Merkezi ve Genel bir Mimari Duygu Fındık Coşkunçay and Murat Perit Çakır. Farklı Etkileşim Yöntemlerinin İş Süreci Modelleme Evrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi Burcu Yalciner, Sena Sönmez Çiçek, Esra Şahin and Vahid Garousi, Yazılım Güvenlik Testi: Bir Sistematik Literatür Haritalaması
Aysun Ener, Tolga Uygunol, Zafer Çoban and Hakan Akış. Donanım ve Haberleşme Soyutlama için Tasarlanmış Çekirdek Çerçeve Mimarisi Ozan Çetin. Hareketli Veriler İçin İş Varlığı Altyapısı (İVA) Deniz Kavzak, Tolga Ayav and Fevzi Belli. Neden-Sonuç Çizgelerinden Test Girişlerinin Oluşturulması
Cagdas Gerede. Konuşma Yoluyla Etkileşilebilen Mobil Yazılımların Geliştirilmesine Yönelik Annotasyon Yönelimli Bir Yazılım Çerçevesi Gonca Hülya Selçuk, Özgür Yürekten, Ahmet Burak Çoştu, Yusuf Karagöl, Mete Sünsüli and Halime Gök. Kamu Kurumları İçin Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli Bahriye Akay and Omur Sahin. Öğrenme-Öğretme Temelli ve Armoni Arama Algoritmaları ile Test Verisi Üretimi
  Murat Yilmaz, Serdar Taşel, Ulaş Güleç and Uğur Sopaoğlu. Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Projeleri için Düşünülmüş Bir Süreç Yönetim Modeli  
12:40-13:40 Yemek
13:45-15:25 Oturum 7: Yazılım Proje Yönetimi, Yazılım Ölçütleri Oturum 8: Yazılım Geliştirme ve Destek Araçları Oturum 9: Yazılım Test Mühendisliği Alt Alanı
Mustafa Degerli and Pınar Kaygan. Sistem Projelerinde Elektrik & Elektronik Mühendisleri ve Bilgisayar Mühendislerinin İşbirliklerinin İyileştirilmesi Kübra Akeren and Ayça Tarhan. Hastalıkların Tedavi Sürecinin Protokollere Uygunluğunun Analizi : Süreç Madenciliğine Yönelik Araç Geliştirme Alper Dönmez and Erdem Üçüncü. Test Metrikleri Üzerinden Test Efor Tahminlemesi
Selçuk Bozcan and Ahmet Erdinç Yılmaz. Elektronik Seyir Sistemleri Yazılım Ürün Ailesi İçin Analiz ve Tasarım Süreci Gökhan Akyol. Çevik Yazılım Geliştirme Modelinin Davranış Tabanlı Tasarım ve Test Tabanlı Geliştirme Yazılım Kalite Araçları ile Desteklenmesi: Bir Yazılım Mühendisliği Dersi Proje Örneği Akhan Akbulut, Çağatay Çatal, Ece Demiray and Okan Özen. Xamarin Test Bulutu üzerinde Mobil Uygulama Testi
Ahmet Serkan Karataş and Halit Oğuztüzün. Özellik Modelleri ve Temsil Ettikleri Ürün Tipleri Arasındaki İlişkilerin Çözümlenmesi Ahmet Neşeli and Yasemin Topaloğlu. Bilgi Görselleştirme Tekniklerinin Yazılım Kullanılabilirliği Açısından Değerlendirilmesi Ebru Hanoğlu, Ayça Tahran and Vahid Garousi, Yazılım test edilebilirliği: Bir sistematik literatür haritalaması
Rabia Burcu Karaömer and Onur Kaynak. Yazılım Hata Kestirimi için Örnek Bir Model   Ömer Bilgin, Mustafa Kasapoğlu. Kullanıcı Arayüzü Yazılımı Test Otomasyonundan Beklentiler ve Riskler
15:25-15:40 Ara
15:40-17:40 Panel: Türkiye'de Yazılım Mühendisliği Eğitimi
       
       
  25 Ekim 2016 SALI
9:30-10:45 Keynote (Prof.Dr. Bedir Tekinerdoğan – Software Engineering Challenges in Industry 4.0)
10:45-11:00 Ara
11:00-12:40 Oturum 10: İnsan Bilgisayar Etkileşimi Oturum 11: Yazılım Kalite Yönetimi Oturum 12: Çevik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme
Alt Alanı
Ulaş Güleç, Murat Yilmaz and Mert Ali Gozcu. Futbol Hakemlerinin Eğitimi Amacıyla Tasarlanan Futbol Simülasyonunda Maçın Dinamizmini Sağlayan Etmenler Nebi Yılmaz and Kıvanç Dinçer. Açık Kaynak Yazılım Seçimi için İki Boyutlu Değerlendirme Metodu Veysel Aydın and Fatma Ürek, Çevik Organizasyonlarda Proje Başlangıç Aşamasında İhtiyaç Analizi
Mustafa Gevher, Metin Tekkalmaz, Hakan Yamanyar and Ömer Bİlgİn. Genel Amaçlı Haberleşme Arayüzü Simülatör Yazılımı Mustafa Sari and Ayşegül Kurt. Türkiye'deki Kamu Kurumları Yazılım Projeleri Teknik Şartnamelerinin Test, Kalite ve Standardizasyon bakımından İncelenmesi ve Öneriler Ahsen İkbal Aytekin, Yagup Macit and Eray Tüzün, Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi Altyapısı için GelİŞlet Deneyimi
Yavuz Inal, Gülben Ünal Yaraş and Nesibe Özen Çinar. Form Tasarımında Birincil ve İkincil Düğme Kullanımının Kullanıcı Performansına ve Memnuniyetine Etkisi Nurseda Özdemir, Bahar Gezici and Kıvanç Dinçer. Mobil Uygulamaların Kalite Özelliklerinin Ölçümü Senay Demirel and Yagmur Kirkagac, Uluslararası, Çoklu Bileşenli Çevik Yazılım Geliştirme Projelerinde 3. Partilerle Çalışma Deneyimleri
Çağdaş Üsfekes and Kürşat İnce. Tam Metin Arama ile Kullanıcı Verimliliğinin İyileştirilmesi   Banu Deniz Yanik Güler, Serkan Ceylan, Hacı Ali Şahin and Abdul Kerim Aydin. Çevik ve Emniyet Kritik: Demiryolu Sistemlerinde Çevik Yaklaşımların Uygulanabilirliğinin Araştırılması
12:40-13:40 Yemek
13:45-15:25 Oturum 13: Mobil Uygulamalar, İnsan Bilgisayar Etkileşimi Oturum 14: Yenilikçi Yazılım Uygulama Çözümleri Oturum 15: EĞİTİM
Şeyma Küçüközer Çavdar, Erkam Akkurt, Davut Çavdar, Alptekin Temizel and Tuğba Taşkaya Temizel. UBDroid: Kullanıcı Davranış Analizi için Akıllı Telefon Uygulamaları Kullanım İzleme Aracı Fevzi Belli, Michael Linschulte and Tugkan Tuglular. Karar Tablosu Destekli Olay Sıra Çizgeleri Temelli Sınama Durum Üretim Aracı Bedir Tekinerdogan, Process Modeling and Metamodeling
Ayşegül Kutlay, Sevda Özgiray, Ilgaz Yücecengiz, Sercan Öztörün and Burcu Yaldız. Kurumsal Mobil Sağlık Bilgi Sistemi: Yaklaşım ve Deneyimler Burak Ibrahim Sevindi, Ethem Cem Özkan and Turan Bahattin Özen. Ölçeklenebilir, Yüksek Erişilebilir ve Performanslı Bir Takip ve İzleme Sistemi Mimarisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Gorkem Giray, Essence Framework
Esra Şahİn and Kıvanç Dinçer. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Alt Yüklenici Seçimi Serdar Ağlamış, Dila Eşit, Murat Köprülü and Umut Engin Ayten. Dijital Uydu Alıcılarının Beden Hareketlerinin ve Ses Komutlarının Algılanmasıyla Kontrol Edilip Uzaktan Erişim ile Kullanım Kolaylığının Sağlanması Eray Tuzun, Yakup Macit, Applications of the Essence Framework.
Sevnur Tatar, Şefik Temel, Mehmet Sıddık Aktaş and Oya Kalıpsız. Bankacılık Uygulamalarının İnsan Bilgisayar Etkileşimi Standartları Kullanılarak İyileştirilmesi Yılmaz Yunus Akkoyunlu, Süleyman Eken and Ahmet Sayar. HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi  
15:25-15:45 Ara
15:45-17:25 Oturum 16: Yazılım Ölçütleri Oturum 17: Yazılım Ürün Hatları Mühendisliği Oturum 18: Yazılım Kalite Yönetimi, Yazılım Kalite Güvencesi
Sezen Erdem. TADES CAR: Yazılım Kalite Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Kök-Neden Analizi Durum Çalışması Mehmet Umut Pişken and Burak Ata. Türkiye’de DO-178B Uyumlu Yazılım Sertifikasyon Projelerinde Planlama Sürecinde Yaşanan Problemler Merve Vildan Şimşek, Aysu Betin Can and Barboros Can. Android Uygulamalar İçin Yazılım Kalite Yönetimi
Ezgi Cankurtaran, Evren Çilden and Ayça Tarhan. Bileşen Tabanlı ve Ürün Hattı Yazılım Geliştirme Yaklaşımlarında Yeniden Kullanılabilirlik Metrikleri Sezen Erdem. Yazılım Geliştirme Sürecinde Değer Akış Haritalama Yöntemi Uygulama Çalışması Salih Bayar and Mehmet Yasin Akpınar. E-Fatura Yapısal ve Anlamsal Kontrol Yazılımının Performans Analizi
Gulsen Demiroz and Cemal Yilmaz. Yazılım Test Maliyet Fonksiyonlarının Otomatik Olarak Keşfedilmesi Muhittin Erdem Ergül and Halil İbrahim Balci. Yazılım Test Simülatörleri Geliştirilmesinde Yazılım Ürün Hattı Yaklaşımının Kazanımlarına Dair Bir Eylem Araştırması Rana Özakıncı and Ayça Tarhan. Yazılım Geliştirmede Erken Aşamalarda Toplanan Verinin Hata Tahmini Performansına Etkisi
Mesut Keskin and Gülfem Isiklar Alptekin. Yazılım Maliyet Tahmininde Yapay Sinir Ağları Kullanımı Muhammed Çağrı Kaya, Alper Karamanlıoğlu, Mahdi Saeedi Nikoo, Sina Entekhabi, Selma Suloglu and Ali Dogru. Bileşen Modellerinde Değişkenlik Yönetimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Burcu çırtlık. AGILE Yaklaşımla Geliştirilen Projelerde Uzman Görüşüne Dayalı Efor Kestirimi ile COSMIC Tabanlı Efor Kestiriminin Kesinlik Karşılaştırımı
Murat Salmanoglu, Ali Yıldız and Onur Demirörs. COSMIC İşlevsel Yazılım Büyüklüğü Ölçüm Yönteminin Kurumlarda Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar    
17:25-18:30 Sosyal Zaman
18:30 Gala Servisi
20:00 GALA
       
       
  26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA
9:00-10:45 Oturum 19: Veri Yönetimi ve Bulut Sistemleri, Dağıtık Yazılım Sistemlerinin Mühendisliği Oturum 20: Yazılım Mühendisliği Eğitimi, Veri Yönetimi ve Bulut Sistemleri Oturum 21: Yenilikçi Yazılım Uygulama ve Çözümleri
Ahmet Yavuz, Süleyman Eken and Ahmet Sayar. Akademik Çalışmalara Hakem Ataması için Büyük Veri Altyapısı Gokcen Yilmaz, Aslı Akçamete Güngör and Onur Demirörs. İnşaat Sektöründe kullanılan Yönetim Bilişim Sistemleri: Bugün ve Yarın Erman Yafay and Selma Tekir. Sosyal Çizgeler İçin Arama Motoru Geliştirilmesi
Ali Yamuç, Ethem Cem Özkan, Burak İbrahim Sevindi, Hakan Şimşek and Turan Bahattin Özen. Bulut-tabanlı Ortamda Yürütülen Bir Yazılım Performans Testi Deneyimi Görkem Giray, Eray Tüzün and Vahid Garousi. Türkiye’deki Üniversitelerdeki Yazılım Mühendisliği Öğretim Programlarının SWEBOK Kılavuzu Kullanılarak Değerlendirilmesi Nevzat Ekmekçi, Özge Yücel Kasap, Utku Görkem Ketenci, Oya Kalıpsız and Mehmet Sıddık Aktaş. Çok Yanıtlı Doğrusal Regresyon Algoritmasıyla Lojistik Regresyon ve Birliktelik Kuralı Sonuçlarının Birleştirilmesi
Salih Bayar and Alper Sen. e-Arşiv Fatura için Aksaklığa Dayanıklı Dağıtık bir Sistem Tasarımı Ali Yazıcı, Alok Misra, Barış Özkan and Semih Cetin. Türkiye’de Yazılımın Gelişimi Nail Diker, Görkem Giray and Murat Osman Ünalır. Servis Tabanlı Bir Melez Veri Erişim Mimarisi Önerisi
    Savaş Öztürk and Ahmet Emin Kuzucuoğlu. JADE ile Etmen Tabanlı Benzetim Tecrübeleri
10:45-11:00 Ara
11:00-12:40 Oturum 22: Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemlerinin Mühendisliği, Mobil Uygulamalar Oturum 23: Süreç İyileştirme Yöntemleri Oturum 24: Yazılım Kalite Yönetimi
Deniz Akdur, Vahid Garousi and Onur Demirörs. Gömülü Yazılım Endüstrisinde Kullanılan Yazılım Modellemesi ve Model-Güdümlü Tekniklerde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri Erkan Okur, Görkem Kasap, Özlem Özbay, Lütfi Köse and Selcen Karcılar. Savunma Sanayi Projeleri için Süreç Olgunluk Modelleri Odaklı İzleme Uygulaması Merve Kaymak, Mehmet Namıduru, Eray Tüzün and Murat Yılmaz. Sanal Ofis Ortamında Kod Gözden Geçirme ile Kod Değerlendirmesi
Can Öz and Yasemin Topaloğlu. Gelecek Nesil Gömülü Sistem Uygulamaları için Kullanıcı Etkileşimi Yaklaşımı Önerisi Mustafa Degerli, Elif Kurtaran Ozbudak and Fatıma Nur Colakoglu. Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler ve Öneriler Hanefi Mercan and Cemal Yilmaz. Birleşik Kombinezon Etkileşim Sınama Yöntemi
Figen Gurcan, Yunus Dönmez, Fatih Ayvaz and Selcuk Mitmit. AGCF Çözümü için Gerçek-Zamanlı Performans Optimizasyonu Eren Narin, Yusuf Furkan Kınalıtaş, Utku Selvitopu, Berkan Canatan and Kıvanç Dinçer. Türkiye’deki Mikro Ölçekli Girişimci Firmalarda Yazılım Ürünleştirme Süreçlerinin Analizi Savaş Öztürk and Nurhan Yağcı. Kamu Yazılımlarında Ürün Kalitesinin Değerlendirilmesi İçin Pratik Bir Kod Kalitesi Modeli
  Özge Gürbüz and Onur Demirörs. Süreç Ontolojisi Oluşturma Yöntemi: Durum Çalışması Burcu Yalçıner, Nebi Yılmaz and Kıvanç Dinçer. Yazılım Kalite Maliyetlerinin Kontrol Altında Tutulması Yoluyla Proje Geliştirme Maliyetlerinin Düşürülmesi
  KAPANIŞ