10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
UYMS'16 - Çanakkale (24-25-26 Ekim 2016)

Önemli Tarihler

Sıra Başlık Tarih
1 Özel Oturum Önerisi Gönderme için Son Tarih 2 Mayıs 2016
2 Bildiri/Panel/Seminer Önerisi Gönderme için Son Tarih - Özet 3 Haziran 2016
3 Bildiri/Panel/Seminer Önerisi Gönderme için Son Tarih - Tam Bildiri 17 Haziran 2016
4 Bildiri/Panel/Seminer Kabul Bildirim Tarih 2 Eylül 2016 9 Eylül 2016
5 Basıma Hazırlanmış Bildirileri Gönderme ve Erken Kayıt için Son Tarih 16 Eylül 2016 23 Eylül 2016
6 Erken kayıt için son tarih 30 Eylül 2016
7 Sempozyum tarihi 24-25-26 Ekim 2016