10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
UYMS'16 - Çanakkale (24-25-26 Ekim 2016)

Kabul Edilen Bildiriler

UYMS 2016
1. Mehmet Umut Pişken and Burak Ata. Türkiye'de DO-178B Uyumlu Yazılım Sertifikasyon Projelerinde Planlama Sürecinde Yaşanan Problemler
2. Merve Vildan Şimşek, Aysu Betin Can and Barboros Can. ANDROID UYGULAMALAR İÇİN YAZILIM KALİTE MODELİ
3. Murat Paşa Uysal. Yazılım Mühendisliğinde Proje Tabanlı ve Proje Destekli Öğretim Yöntemlerinin Akademik Başarı ve Ürün Performansına Etkileri
4. Dilek Küçük and Turan Demirci. Enerji İzleme Yazılımları için Merkezi ve Genel bir Mimari
5. Mustafa Degerli and Pınar Kaygan. Sistem Projelerinde Elektrik & Elektronik Mühendisleri ve Bilgisayar Mühendislerinin İşbirliklerinin İyileştirilmesi
6. Ahmet Yavuz, Süleyman Eken and Ahmet Sayar. Akademik Çalışmalara Hakem Ataması için Büyük Veri Altyapısı
7. Cagdas Gerede. Konuşma Yoluyla Etkileşilebilen Mobil Yazılımların Geliştirilmesine Yönelik Annotasyon Yönelimli Bir Yazılım Çerçevesi
8. Deniz Akdur, Vahid Garousi and Onur Demirörs. Gömülü Yazılım Endüstrisinde Kullanılan Yazılım Modellemesi ve Model-Güdümlü Tekniklerde Türkiye'nin Dünyadaki Yeri
9. Erkan Okur, Görkem Kasap, Özlem Özbay, Lütfi Köse and Selcen Karcılar. Savunma Sanayi Projeleri için Süreç Olgunluk Modelleri Odaklı İzleme Uygulaması
10. Ulaş Güleç, Murat Yilmaz and Mert Ali Gozcu. Futbol Hakemlerinin Eğitimi Amacıyla Tasarlanan Futbol Simülasyonunda Maçın Dinamizmini Sağlayan Etmenler
11. Özgür Kızılay and Yuşa Öz. Bir Gömülü Yazılım Bileşeninde Birim Testlerin Google Birim Test Aracı'yla Ana Sistemde Yürütülmesi
12. Fevzi Belli, Michael Linschulte and Tugkan Tuglular. Karar Tablosu Destekli Olay Sıra Çizgeleri Temelli Sınama Durum Üretim Aracı
13. Alper Mermer and Berna Gokce. Cok Katmanli Test Otomasyonu ve Cevik Yazilim Test Sureclerinde Sorumluluk Dagilimi
14. Gökhan Akyol. Çevik Yazılım Geliştirme Modelinin Davranış Tabanlı Tasarım ve Test Tabanlı Geliştirme Yazılım Kalite Araçları ile Desteklenmesi: Bir Yazılım Mühendisliği Dersi Proje Örneği
15. Sezen Erdem. TADES CAR: Yazılım Kalite Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Kök-Neden Analizi Durum Çalışması
16. Sezen Erdem. Yazılım Geliştirme Sürecinde Değer Akış Haritalama Yöntemi Uygulama Çalışması
17. Murat Yilmaz, Serdar Taşel, Ulaş Güleç and Uğur Sopaoğlu. Bilgisayar Mühendisliği Bitirme Projeleri için Düşünülmüş Bir Süreç Yönetim Modeli
18. Can Öz and Yasemin Topaloğlu. Gelecek Nesil Gömülü Sistem Uygulamaları için Kullanıcı Etkileşimi Yaklaşımı Önerisi
19. Rabia Burcu Karaömer and Onur Kaynak. Yazılım Hata Kestirimi için Örnek Bir Model
20. Mustafa Gevher, Metin Tekkalmaz, Hakan Yamanyar and Ömer Bİlgİn. Genel Amaçlı Haberleşme Arayüzü Simülatör Yazılımı
21. Burak Ibrahim Sevindi, Ethem Cem Özkan and Turan Bahattin Özen. Ölçeklenebilir, Yüksek Erişilebilir ve Performanslı Bir Takip ve İzleme Sistemi Mimarisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
22. Banu Deniz Yanik Güler, Serkan Ceylan, Hacı Ali Şahin and Abdul Kerim Aydin. Çevik ve Emniyet Kritik: Demiryolu Sistemlerinde Çevik Yaklaşımların Uygulanabilirliğinin Araştırılması
23. Mustafa Degerli, Elif Kurtaran Ozbudak and Fatıma Nur Colakoglu. Bir Süreç Uyarlama Yaklaşımı Örneği: Süreç Uyarlama Matrisi (SUM), Deneyimler ve Öneriler
24. Ezgi Cankurtaran, Evren Çilden and Ayça Tarhan. Bileşen Tabanlı ve Ürün Hattı Yazılım Geliştirme Yaklaşımlarında Yeniden Kullanılabilirlik Metrikleri
25. Aysun Ener, Tolga Uygunol, Zafer Çoban and Hakan Akış. Donanım ve Haberleşme Soyutlama için Tasarlanmış Çekirdek Çerçeve Mimarisi
26. Serdar Ağlamış, Dila Eşit, Murat Köprülü and Umut Engin Ayten. Dijital Uydu Alıcılarının Beden Hareketlerinin ve Ses Komutlarının Algılanmasıyla Kontrol Edilip Uzaktan Erişim ile Kullanım Kolaylığının Sağlanması
27. Ahmet Neşeli and Yasemin Topaloğlu. Bilgi Görselleştirme Tekniklerinin Yazılım Kullanılabilirliği Açısından Değerlendirilmesi
28. Şafak Çoban, Erkan Uçar, Oumout Chouseinoglou, Cüneyt Sevgi and Murat Caner Testik. Yazılım Geliştirme Takımlarının Bulut Üstünden Yazılım Geliştirme Eğilimlerinin İncelenmesi
29. Ali Yamuç, Ethem Cem Özkan, Burak İbrahim Sevindi, Hakan Şimşek and Turan Bahattin Özen. Bulut-tabanlı Ortamda Yürütülen Bir Yazılım Performans Testi Deneyimi
30. Gonca Hülya Selçuk, Özgür Yürekten, Ahmet Burak Çoştu, Yusuf Karagöl, Mete Sünsüli and Halime Gök. Kamu Kurumları İçin Bir e-Dönüşüm Planlama Modeli
31. Muhittin Erdem Ergül and Halil İbrahim Balci. YAZILIM TEST SİMÜLATÖRLERİ GELİŞTİRİLMESİNDE YAZILIM ÜRÜN HATTI YAKLAŞIMININ KAZANIMLARINA DAİR BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
32. Eren Narin, Yusuf Furkan Kınalıtaş, Utku Selvitopu, Berkan Canatan and Kıvanç Dinçer. Türkiye'deki Mikro Ölçekli Girişimci Firmalarda Yazılım Ürünleştirme Süreçlerinin Analizi - Analysis of the Software Productization Processes of Micro Scale Start-up Companies in Turkey
33. Senay Demirel and Yagmur Kirkagac. Uluslararası, Çoklu Bileşenli Çevik Yazılım Geliştirme Projelerinde 3. Partilerle Çalışma Deneyimleri
34. Murat Karakaya and Ali Yazıcı. Yazılım Mühendisliği Alanında Yayımlanan Tez ve Makalelerin SWEBOK a göre Değerlendirilmesi ve Yazılım Mühendisliği Eğitimi ve Projelerinin İyileştirilmesi için Öneriler
35. Nevzat Ekmekçi, Özge Yücel Kasap, Utku Görkem Ketenci, Oya Kalıpsız and Mehmet Sıddık Aktaş. Çok Yanıtlı Doğrusal Regresyon Algoritmasıyla Lojistik Regresyon ve Birliktelik Kuralı Sonuçlarının Birleştirilmesi
36. Burcu Yalçıner, Nebi Yılmaz and Kıvanç Dinçer. Yazılım Kalite Maliyetlerinin Kontrol Altında Tutulması Yoluyla Proje Geliştirme Maliyetlerinin Düşürülmesi
37. Ferhat Şükrü Rende, Gültekin Bütün and Şamil Karahan. Derin Öğrenme Algoritmalarında Model Testleri:Derin Testler
38. Yavuz Inal, Gülben Ünal Yaraş and Nesibe Özen Çinar. Form Tasarımında Birincil ve İkincil Düğme Kullanımının Kullanıcı Performansına ve Memnuniyetine Etkisi
39. Nebi Yılmaz and Kıvanç Dinçer. Açık Kaynak Yazılım Seçimi için İki Boyutlu Değerlendirme Metodu
40. Mustafa Sari and Ayşegül Kurt. Türkiye'deki Kamu Kurumları Yazılım Projeleri Teknik Şartnamelerinin Test, Kalite ve Standardizasyon bakımından İncelenmesi ve Öneriler
41. Çağdaş Üsfekes and Kürşat İnce. Tam Metin Arama ile Kullanıcı Verimliliğinin İyileştirilmesi
42. Ozan Çetin. Hareketli Veriler İçin İş Varlığı Altyapısı (İVA)
43. Ahmet Serkan Karataş and Halit Oğuztüzün. Özellik Modelleri ve Temsil Ettikleri Ürün Tipleri Arasındaki İlişkilerin Çözümlenmesi
44. Nurseda Özdemir, Bahar Gezici and Kıvanç Dinçer. Mobil Uygulamaların Kalite Özelliklerinin Ölçümü
45. Salih Bayar and Alper Sen. e-Arşiv Fatura için Aksaklığa Dayanıklı Dağıtık bir Sistem Tasarımı
46. Sevnur Tatar, Şefik Temel, Mehmet Sıddık Aktaş and Oya Kalıpsız. Bankacılık Uygulamalarının İnsan Bilgisayar Etkileşimi Standartları Kullanılarak İyileştirilmesi
47. Emre Olca, Ahmet Emrah Orhun and Berkem Toros Dalak. IBM BLUEMIX BULUT PLATFORMUNUN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROJELERİNDE KULLANIMI
48. Muhammed Çağrı Kaya, Alper Karamanlıoğlu, Mahdi Saeedi Nikoo, Sina Entekhabi, Selma Suloglu and Ali Dogru. Bileşen Modellerinde Değişkenlik Yönetimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
49. Yılmaz Yunus Akkoyunlu, Süleyman Eken and Ahmet Sayar. HIPI ile Dağıtık Görüntü İşleme Çatısı: Yüz Bölgelerine Ait Biometrileri Saptama Performansının İncelenmesi
50. Merve Kaymak, Mehmet Namıduru, Eray Tüzün and Murat Yılmaz. Sanal Ofis Ortamında Kod Gözden Geçirme ile Kod Değerlendirmesi
51. Selçuk Bozcan and Ahmet Erdinç Yılmaz. Elektronik Seyir Sistemleri Yazılım Ürün Ailesi İçin Analiz ve Tasarım Süreci
52. Salih Bayar and Mehmet Yasin Akpınar. E-Fatura Yapısal ve Anlamsal Kontrol Yazılımının Performans Analizi
53. Hanefi Mercan and Cemal Yilmaz. Birleşik Kombinezon Etkileşim Sınama Yöntemi
54. Görkem Giray, Eray Tüzün and Vahid Garousi. Türkiye'deki Üniversitelerdeki Yazılım Mühendisliği Öğretim Programlarının SWEBOK Kılavuzu Kullanılarak Değerlendirilmesi
55. Gulsen Demiroz and Cemal Yilmaz. Yazılım Test Maliyet Fonksiyonlarının Otomatik Olarak Keşfedilmesi
56. Figen Gurcan, Yunus Dönmez, Fatih Ayvaz and Selcuk Mitmit. AGCF Çözümü için Gerçek-Zamanlı Performans Optimizasyonu
57. Mesut Keskin and Gülfem Isiklar Alptekin. Yazılım Maliyet Tahmininde Yapay Sinir Ağları Kullanımı
58. Esra Şahİn and Kıvanç Dinçer. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ İLE ALT YÜKLENİCİ SEÇİMİ
59. Ali Yazıcı, Alok Misra, Barış Özkan and Semih Cetin. Türkiye'de Yazılımın Gelişimi
60. Kübra Akeren and Ayça Tarhan. Hastalıkların Tedavi Sürecinin Protokollere Uygunluğunun Analizi : Süreç Madenciliğine Yönelik Araç Geliştirme
61. Şeyma Küçüközer Çavdar, Erkam Akkurt, Davut Çavdar, Alptekin Temizel and Tuğba Taşkaya Temizel. UBDroid: Kullanıcı Davranış Analizi için Akıllı Telefon Uygulamaları Kullanım İzleme Aracı
62. Erman Yafay and Selma Tekir. Sosyal Çizgeler İçin Arama Motoru Geliştirilmesi
63. Ayşegül Kutlay, Sevda Özgiray, Ilgaz Yücecengiz, Sercan Öztörün and Burcu Yaldız. Kurumsal Mobil Sağlık Bilgi Sistemi: Yaklaşım ve Deneyimler
64. Duygu Fındık Coşkunçay and Murat Perit Çakır. Farklı Etkileşim Yöntemlerinin İş Süreci Modelleme Evrelerine Olan Etkisinin İncelenmesi
65. Rana Özakıncı and Ayça Tarhan. Yazılım Geliştirmede Erken Aşamalarda Toplanan Verinin Hata Tahmini Performansına Etkisi
66. Burcu çırtlık. AGILE Yaklaşımla Geliştirilen Projelerde Uzman Görüşüne Dayalı Efor Kestirimi ile COSMIC Tabanlı Efor Kestiriminin Kesinlik Karşılaştırımı
67. Savaş Öztürk and Nurhan Yağcı. Kamu Yazılımlarında Ürün Kalitesinin Değerlendirilmesi İçin Pratik Bir Kod Kalitesi Modeli
68. Nail Diker, Görkem Giray and Murat Osman Ünalır. Servis Tabanlı Bir Melez Veri Erişim Mimarisi Önerisi
69. Özge Gürbüz and Onur Demirörs. Süreç Ontolojisi Oluşturma Yöntemi: Durum Çalışması
70. Murat Salmanoglu, Ali Yıldız and Onur Demirörs. COSMIC İşlevsel Yazılım Büyüklüğü Ölçüm Yönteminin Kurumlarda Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
71. Savaş Öztürk and Ahmet Emin Kuzucuoğlu. JADE ile Etmen Tabanlı Benzetim Tecrübeleri
72. Gokcen Yilmaz, Aslı Akçamete Güngör and Onur Demirörs. İnşaat Sektöründe kullanılan Yönetim Bilişim Sistemleri: Bugün ve Yarın
Yazılım Test Mühendisliği Alt Alanı
1. Mehmet Kose and Alper Sen. Çok İş Parçacıklı Java Programları için Mutasyon Testi
2. Deniz Kavzak, Tolga Ayav and Fevzi Belli. Neden-Sonuç Çizgelerinden Test Girişlerinin Oluşturulması
3. Ömer Bilgin and Mustafa Kasapoğlu. Kullanıcı Arayüzü Yazılımı Test Otomasyonundan Beklentiler ve Riskler
4. Uğur Yilmaz and Ömer Faruk Moralıoğlu. Gömülü Yazılım Testinde Farklı bir Yaklaşım: ScalaTest ile Test Otomasyon Aracı
5. Akhan Akbulut, Çağatay Çatal, Ece Demiray and Okan Özen. Xamarin Test Bulutu üzerinde Mobil Uygulama Testi
6. Bahriye Akay and Omur Sahin. Öğrenme-Öğretme Temelli ve Armoni Arama Algoritmaları ile Test Verisi Üretimi
7. Alper Dönmez and Erdem Üçüncü. Test Metrikleri Üzerinden Test Efor Tahminlemesi
8. Burcu Yalciner, Sena Sönmez Çiçek, Esra Şahin and Vahid Garousi. Yazılım Güvenlik Testi: Bir Sistematik Literatür Haritalaması
9. Vahid Garousi, Kadir Herkiloğlu, Adem ÇaĞlar, Aydın Akkaya, Kemal Ergezer, Onur Sertel and Serap İdİnak. Test yöneticileri tarafından algılandığı şekliyle yazılım hata raporlarının kalitesi: endüstriyel bir vaka çalışması
10. Ebru Hanoğlu, Ayça Tahran and Vahid Garousi. Yazılım test edilebilirliği: Bir sistematik literatür haritalaması
Çevik Yazılım Geliştirme Altalanı
1. Veysel Aydin and Fatma Ürek. ÇEVİK ORGANİZASYONLARDA PROJE BAŞLANGIÇ AŞAMASINDA İHTİYAÇ ANALİZİ
2. Ahsen İkbal Aytekin, Yagup Macit and Eray Tüzün. Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi Altyapısı için GelİŞlet Deneyimi
3. Senay Demirel and Yagmur Kirkagac. Uluslararası, Çoklu Bileşenli Çevik Yazılım Geliştirme Projelerinde 3. Partilerle Çalışma Deneyimleri