10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
UYMS'16 - Çanakkale (24-25-26 Ekim 2016)

Çevik Yaklaşımlar ile Yazılım Geliştirme Alt Alanı

UYMS’16 Çevik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme (ÇYYG) Alt Alanı

ÇYYG alt alanı, çevik yaklaşımların, yöntemlerin ve tekniklerin geliştirilmesi ve kullanılması konuları  ile ilgili akademisyen, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirerek, bilgi paylaşımı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Alt alanımız, ulusal bağlamda akademik ve pratik tartışmaları geniş bir çerçeveden ele almanın gereğiyle, deneyim, araştırma, eğitim türü çalışmaları davet etmektedir. Öne çıkabilecek bazı başlıklar söyledir:

  • Ölçeklenir Çevik Yazılım Geliştirme 

Çeviklik bağlamında ölçekleme kavramı hangi seviyelerde, nasıl ele alınabilir? Ölçeklenir çevik yaklaşımlar, ekip düzeyinde, ürün düzeyinde ve kurum düzeyinde nasıl gerçekleştirilir? Nasıl uyarlanabilir? Kurumsal seviyedeki yöntem ve yaklaşımlarla birlikteliği nasıl mümkün olabilir?

  • Çevik Yaklaşımların Seçimi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması

Çevik yöntemlerin projelere uygunluğu nasıl analiz edilmektedir veya edilmelidir? Hangi çevik yöntemi seçmeliyiz?

  • Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemlerinin Projelerde Uyarlanması. 

Çevik yöntemlerin uyarlanması hangi seviyelerde (örgüt, proje, birey)  ve nasıl gerçekleştiri(lebi)lir? Bu uyarlama, yöntemin mi ve/veya projenin mi şartlarının değiştirilmesini gerektiriyor? Bir çevik yöntem diğer yöntemlerle (çevik veya geleneksel yöntemler) nasıl birlikte kullanılabilir? Avantajlar ve karşılaşabileceğimiz sorunlar nelerdir?

  • Yazılım Süreci ve Çevik Yöntemlere İlişkin Deneyimler. 

Yazılım süreçleri ve çevik yöntemler ilişkisi, sonuç ve kalite üzerindeki etkileri nelerdir ve nasıl ölçülür? En sık karşılaşılan sorunlar nelerdir? Pratikteki deneyimlerimizi etkin bir şekilde nasıl kullanabiliriz?  

  • Çevik Yöntemlerin Yenilikçi Yaklaşımlarla Birlikteliği. 

Karmaşık sistem kuramı, ilgili yaklaşımlar ve teknikler, çevik yaklaşımla nasıl ilişkilendiri(lebi)lir?

 

Bildiriler https://easychair.org/conferences/?conf=uyms16evik adresi üzerinden gönderilmelidir.

 

Düzenleme Kurulu

Mehmet N. Aydın, Kadir Has Üniversitesi

Bedir Tekinerdoğan, Wageningen University

Ebru Dilan, Kadir Has Üniversitesi

Pınar Efe, Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Program Kurulu

Selim Çıracı, Pacific Northwest National Laboratory

Hasan Dağ, Kadir Has Üniversitesi

Oğuz Dikenelli, Ege Üniversitesi

Ali Doğru, ODTÜ

Denniz Dönmez, ETH Zurich

Alpay Karagöz, Innova

Ömer Köksal, Aselsan- MGEO

Cüneyt Sevgi, Bilkent Üniversitesi

Hasan Sözer, Özyeğin Üniversitesi

Demirhan Şener, Multinet

Eray Tüzün, Havelsan

Cem Ülger, Savronik