10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
UYMS'16 - Çanakkale (24-25-26 Ekim 2016)

Bildiri Çağrısı

10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'16)

UYMS bildirileri aşağıdaki adreste yayınlanmıştır:

http://ceur-ws.org/Vol-1721/

En iyi bildiriler seçildi

10. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS'16), 24-25-26 Ekim 2016 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'nde düzenlenmiştir.

UYMS 2016 bildiri çağrısı posteri

Sempozyuma Yazılım Mühendisliği alanına ilişkin, özgün sonuçlar içeren tüm kavramsal, teorik ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. Bildirilere Türkçe’nin yanısıra İngilizce olarak “Abstract“ da dahil edilecektir. Ayrıca, seçilecek en iyi beş bildirinin genişletilmiş hallerinin hakemli bilimsel bir dergide yayınlanması planlanmaktadır. UYMS 2016′nın ana ilgi alanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir.

UYMS : https://easychair.org/conferences/?conf=uyms16

Yazılım Test Mühendisliği Alt Alanı : https://easychair.org/conferences/?conf=uyms-ytm2016

Çevik Yaklaşımlar ile Yazılım Geliştirme Alt Alanı : https://easychair.org/conferences/?conf=uyms16evik

 

 • Yazılım Gereksinim Mühendisliği
 • Yazılım Tasarımı
 • Yazılım Mimarisi
 • Model Güdümlü Yazılım Geliştirme
 • Nesneye Dayalı Teknolojiler
 • İlgiye (Aspect) Yönelik Yazılım Geliştirme
 • Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım Sistemleri Mühendisliği
 • Dağıtık Yazılım Mühendisliği
 • Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri
 • Yazılım Çerçeveleri ve Desenleri
 • Yazılım Bileşenleri ve Tekrar Kullanım
 • Yazılım Üretim Hatları
 • Yazılım Geliştirme Araçları
 • Yazılım Proje Yönetimi
 • Yazılım Süreçleri, Süreç İyileştirme Modelleri
 • Yazılım Sınama ve Doğrulama
 • Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Yazılım Ölçümleri
 • Deneysel Yazılım Mühendisliği
 • Yazılım Bakımı
 • Servise Yönelik Yöntemler
 • Web Teknolojileri
 • Yazılım Mühendisliği Eğitimi
 • Yazılım Politikaları ve Yazılım Etiği
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Dünyada ve Türkiye de Yazılım Test ve Test Mühendisliğinin önemi giderek artmaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS) kapsamında Yazılım Test Mühendisliği (YTM) alt alanı (track) 2014'ten beri düzenlenmektedir. UYMS 2016'da, bu alt alanın 3. serisi düzenlenecektedir. YTM alt alanına, özgün sonuçlar içeren, aşağıda sıralanan konular üzerinde, kavramsal ve uygulamalı tüm çalışmalar davetlidir.

 • Test teorisi ve pratiği
 • Gömülü yazılım testi
 • Test ve analiz araçları
 • Test mühendisliğinde teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliği
 • Yük ve performans testleri
 • Test süreçleri ve test süreçleri iyileştirilmesi
 • Test mühendisliğinde deneyim raporları

UYMS’16 Çevik Yaklaşımla Yazılım Geliştirme (ÇYYG) Alt Alanı

ÇYYG alt alanı, çevik yaklaşımların, yöntemlerin ve tekniklerin geliştirilmesi ve kullanılması konuları  ile ilgili akademisyen, uzman ve uygulayıcıları bir araya getirerek, bilgi paylaşımı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Alt alanımız, ulusal bağlamda akademik ve pratik tartışmaları geniş bir çerçeveden ele almanın gereğiyle, deneyim, araştırma, eğitim türü çalışmaları davet etmektedir. Öne çıkabilecek bazı başlıklar söyledir:

 • Ölçeklenir Çevik Yazılım Geliştirme 

Çeviklik bağlamında ölçekleme kavramı hangi seviyelerde, nasıl ele alınabilir? Ölçeklenir çevik yaklaşımlar, ekip düzeyinde, ürün düzeyinde ve kurum düzeyinde nasıl gerçekleştirilir? Nasıl uyarlanabilir? Kurumsal seviyedeki yöntem ve yaklaşımlarla birlikteliği nasıl mümkün olabilir?

 • Çevik Yaklaşımların Seçimi ve Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması

Çevik yöntemlerin projelere uygunluğu nasıl analiz edilmektedir veya edilmelidir? Hangi çevik yöntemi seçmeliyiz?

 • Çevik Yazılım Geliştirme Yöntemlerinin Projelerde Uyarlanması. 

Çevik yöntemlerin uyarlanması hangi seviyelerde (örgüt, proje, birey)  ve nasıl gerçekleştiri(lebi)lir? Bu uyarlama, yöntemin mi ve/veya projenin mi şartlarının değiştirilmesini gerektiriyor? Bir çevik yöntem diğer yöntemlerle (çevik veya geleneksel yöntemler) nasıl birlikte kullanılabilir? Avantajlar ve karşılaşabileceğimiz sorunlar nelerdir?

 • Yazılım Süreci ve Çevik Yöntemlere İlişkin Deneyimler. 

Yazılım süreçleri ve çevik yöntemler ilişkisi, sonuç ve kalite üzerindeki etkileri nelerdir ve nasıl ölçülür? En sık karşılaşılan sorunlar nelerdir? Pratikteki deneyimlerimizi etkin bir şekilde nasıl kullanabiliriz?  

 • Çevik Yöntemlerin Yenilikçi Yaklaşımlarla Birlikteliği. 

Karmaşık sistem kuramı, ilgili yaklaşımlar ve teknikler, çevik yaklaşımla nasıl ilişkilendiri(lebi)lir?

 

Bildiriler https://easychair.org/conferences/?conf=uyms16evik adresi üzerinden gönderilmelidir.

 

Düzenleme Kurulu

Mehmet N. Aydın, Kadir Has Üniversitesi

Bedir Tekinerdoğan, Wageningen University

Ebru Dilan, Kadir Has Üniversitesi

Pınar Efe, Türk Telekomünikasyon A.Ş.

 

Program Kurulu

Selim Çıracı, Pacific Northwest National Laboratory

Hasan Dağ, Kadir Has Üniversitesi

Oğuz Dikenelli, Ege Üniversitesi

Ali Doğru, ODTÜ

Denniz Dönmez, ETH Zurich

Alpay Karagöz, Innova

Ömer Köksal, Aselsan- MGEO

Cüneyt Sevgi, Bilkent Üniversitesi

Hasan Sözer, Özyeğin Üniversitesi

Demirhan Şener, Multinet

Eray Tüzün, Havelsan

Cem Ülger, Savronik

Global karbon salınımının, 2014 yılında son bir seneye göre %2.5 artarak insanlık tarihi boyunca aldığı en yüksek değerlere (44 milyar ton) çıktığı açıklandı. Bu miktarın en azından %2’sini bilişim teknolojilerinin (BT) neden olduğu bilinmekte ve gün be gün günlük hayatımızda daha da fazla benimsediğimiz bu teknolojiler sebebiyle bu oran artmaya devam etmektedir. Yeşil yazılım ve yeşil bilgi teknolojileri kavramları, bu farkındalıkla ortaya atılmıştır. Yeşil bir yazılım tasarlamak ve kodlamak, yazılım geliştirme şirketlerinin kurumsal sorumlulukları arasındaki yerini almıştır. Diğer taraftan yazılım müşterileri de (özellikle kurumsal müşteriler), seçimlerinde bu konuyu gözetmeye başlamışlardır.

Yeşil bilişimle ilgili ortaya çıkan ilk çalışmalar, daha ziyade donanımlar ve harcadıkları enerjiye odaklanmıştır. Bunlara bir örnek olarak, merkezi işlemci birimlerinin çekirdeklere ayrılmasını verebiliriz. Ancak son yıllarda, yazılımın da yeşil olabileceği, yazılım geliştirme sürecindeki enerji harcamasının da incelenebileceği fikri ortaya atılmıştır. Yeşil yazılım kavramı, yazılımın tüm hayat döngüsü içinde harcanan enerjiyi, bu enerjiyi ölçme yollarını, yazılımın sürdürülebilirliğini, ilgili tüm ödünleşim problemleri ve çözümlerini kapsar.

Bu oturumun amacı, hızla büyüyen ve beraberinde birçok zorluğu ve üzerinde tartışılması gereken konuyu getiren yeşil yazılım konusunda araştırmaları paylaşmak ve katılımcılar arasında ortak projeler geliştirilmesine ön ayak olmaktır. Özel oturumda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, öncelikli olarak aşağıdaki konularda yapılan çalışmalara yer verilecektir:

 • Yeşil yazılım: Tanım, vizyon
 • Yeşil performans ölçütleri
 • Farklı ortamlarda (veri merkezleri, mobil cihazlar, algılayıcı ağlar ve gömülü sistemler) yeşil yazılım
 • Yeşil yazılım mühendisliği: Gereksinim mühendisliği, proje yönetimi, mimarisi, tasarımı, testi ve kullanılan araçlar
 • Yeşil yazılıma ait iş modelleri (ör: SaaS, PaaS, IaaS, XaaS, bulut)
 • Yeşil yazılımın arkasındaki fayda/maliyet analizleri
 • Yeşil yazılımlara yatırım teşvikleri
 • Yeşil veri yönetimi
 • Yazılım servisleri ve uygulamalarının enerji harcamaları ile ilgili kullanıcı farkındalığı yaratma
 • Kalite ve risk değerlendirmesi, enerji verimliliği ile ilgili ödünleşim problemleri, sürüdürebilirlik ve geleneksel kalite gereksinimleri
 • Örnek vaka analizleri ve sektör deneyimleri

Teknik ve bilimsel bildiriler, ana ilgi alanları bölümünde listelenen konularda ve diğer yazılım mühendisliği konularında yapılan araştırma ve uygulama çalışmalarını içerecektir. Teknik ve bilimsel bildiriler tam metin üzerinden değerlendirilecektir.

Deneyim bildirileri, yazılım mühendisliği teknikleri, araçları ve/veya süreçlerinin belli alanlara uygulanması veya özgün bir yazılım geliştirilmesi sonucunda elde edilen deneyim ve bulguları içerecektir. Deneyim bildirilerinde deneyimin elde edildiği çalışmaya veya ürün geliştirilmesine başlamanın temelinde yer alan motivasyonun belirtilmesi, elde edinilen sonuçların değerlendirilmesi ve yapılan olumlu ya da olumsuz gözlemlerin paylaşılması konularına önem verilmelidir. Deneyim bildirileri tam metin üzerinden değerlendirilecektir.

Eğitim seminerleri yazılım mühendisliği alanının pratik uygulama tekniklerini, standartlarını ve uygulamaya dönük teorik konularını içeren sunumlar olarak planlanmaktadır. Eğitim seminerleri yazılım mühendisliği ile ilgili, bilimsel temellere dayanan teknikleri iyi uygulama örnekleri ile ele almalıdır. Bu bağlamda, ticari ürün tanıtımları ve pazarlama temelli öneriler eğitim semineri olarak değerlendirilmemektedir. Seminer önerileri, önerenin isim ve iletişim bilgilerini, seminerin amaç ve hedefini, kapsamını ve içeriğini net olarak belirtmelidir.

UYMS 2016 YL/Doktora Tezleri Toplantıları’nın amacı, yazılım mühendisliği alanında tez çalışması yürüten YL/Doktora öğrencilerine devam eden araştırmalarını deneyimli araştırmacılara sunma fırsatı vermektir. Bu yıl ilki düzenlenen YL/Doktora Konsorsiyumu'nun UYMS konferansının temel bir bileşeni olması hedeflenmektedir. Konsorsiyumda YL/Doktora öğrencilerinin alandaki uzman araştırmacılardan faydalı geribildirim alması, görüş alışverişinde bulunması bu sayede akademik kültürün gelişimine katkıda bulunulması beklenmektedir.

Gönderilerin, tez aşamasında belli bir noktaya gelmiş YL/Doktora çalışmalarına ait olması alınacak geribildirimlerin değer oluşturmasını kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla, konsorsiyuma katılım tez önerisini sunmaya yakın ya da tez önerisini sunmuş ancak tezini tamamlama aşamasına geçmemiş YL/Doktora öğrencilerinden beklenmektedir. Gönderiler, aşağıdaki maddeleri kapsayacak genişletilmiş bir özet şeklinde olmalıdır:

 

 • Önerilen araştırmanın ele aldığı problem(ler).
 • Araştırmanın yazılım mühendisliği alanına mevcut literatür bağlamında beklenen bilimsel katkısı.
 • Önerilen çözüm yaklaşımının varsa ön çalışma sonuçları ve sürece dair taslak araştırma planı.